Een thuis voor de asielzoekers – eervolle vermelding Archiprix 2017

Gepubliceerd op 25 januari 2018 om 09:32

Met mijn afstudeerproject ‘A home for the displaced’ ontwierp ik een flexibele huisvestingsoplossing voor een fluctuerende stroom vluchtelingen die zich aanpast naar de behoeftes van de gebruikers en een volwaardig thuis biedt.

 

Een publieke Middenstraat in de middelste van Gendthal waarvan de omliggende stad gebruik kan maken. Deze middenstraat bestaat uit repair cafés en verkooppunten waarbij de bewoners hun diensten kunnen leveren en in een nuttige dagbesteding kunnen voorzien.

Het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA) is in Nederland verantwoordelijk voor de opvang van asielzoekers. In het jaar 2015 heeft zij te maken gehad met de grootste toestroom van vluchtelingen tot nu toe. Dit resulteerde in hoge politieke druk om iedereen van een bed te voorzien. Experts zijn het oneens over de ontwikkeling van deze toestroom. Onrusten in Turkije en het afsluiten van de Balkanroute zijn slechts enkele onzekere factoren dit het moeilijk maken een voorspelling te doen. ‘A home for the displaced’ biedt een flexibele huisvestingsoplossing voor een fluctuerende stroom asielzoekers en voorziet hierbij in de verschillende primaire basisbehoeften van deze doelgroep door middel van een generiek bouwsysteem dat kan inspelen op deze fluctuerende toestroom.

 

Door de woningen midden in Amsterdam binnen de leegstaande van Gendthallen te situeren en een publieke as te introduceren waaraan verkooppunten, fab-labs en repair cafés zijn gesitueerd kan een natuurlijk contact ontstaan tussen de asielzoekers en autochtone bevolking. Hierdoor kan het veel meer bieden dan een tijdelijk onderkomen. Dit met als doel de angst voor de vaak onbekende asielzoeker weg te nemen en andersom de integratie te bevorderen.