Arcadia, ontmoetingsplek in de natuur

Arcadia grijpt terug naar het aardse paradijs en is een landschappelijk element, welke Buurtschap te Veld een gastvrije plek biedt voor ontmoeting en bezinning. De ellips omarmt de grote machtige eik in het middelpunt en brengt bewoners dichter bij de natuur. Hier kunnen alle buurtgenoten samenkomen voor een praatje, een feest of een kopje koffie. Het beloopbare dak biedt de bewoners een speels uitzicht over hun eigen wijk.

Locatie: Eindhoven
Programma: Prijsvraag
Opdrachtgever: Minitopia
Bruto vloeroppervlak: 260 m²

De landmark verwijst naar de klassieke historie en kenmerken van ontmoetingsplaatsen, zoals burchten, badhuizen en dorpspleinen.De kernwaarden (samenleven in de buurt; natuurlijk wonen in de stad; onconventioneel) worden met elkaar verenigd in het ontwerp, waarbij het doel is om de bewoners van Buurtschap te Veld uit te nodigen om samen te komen en elkaar te ontmoeten. Door de boom centraal te zetten willen we de bewoners dichter bij de natuur brengen.

Arcadia is te gast in de natuur - net als Buurtschap te Veld en haar bewoners. Tegelijkertijd draagt de kwaliteit van de natuur bij aan de kwaliteit van de landmark. De ellips viert de boom in het buurthart door dit het belangrijkste element van de landmark te maken. De boom op haar beurt is een prachtig decor van de ontmoetingsplek en biedt beschutting van de wind, regen en felle zon. Door de seizoenen heen verandert de boom.

Het centrale hart van de ellips ligt verdiept ten opzichte van maaiveld, en creëert daarmee ruimte voor een theateropstelling. Het beloopbare dak biedt de bewoners een speels uitzicht over hun eigen wijk. De variatie aan plekken (onder de ellips, in het verdiepte hart, op de ellips) brengt een diversiteit aan ruimtes welke verschillend gebruik veroorloven.

Het verdiepte buurthart is geconstrueerd uit Rammed Earth. Een duurzame bouwtechniek met een prachtige esthetiek en fungeert tevens als waterbufferzone bij harde regenval. 
De houten hoofddraagconstructie van de ellips vormt een eerbetoon aan hernieuwbare bronnen, met een nadruk op het verminderen van de ecologische voetafdruk en is geheel uit hout vervaardigd met droge verbindingen.

Interesse om een keer kennis te maken?
Stuur mij een bericht en ik neem zo snel mogelijk contact op.